Start

HjärtaAyurveda ser helheten på människan. Ayurveda botar sjukdomar, förebygger dem och bibehåller hälsa på ett naturligt sätt.

Många som har besvär med t ex sömnen, huvud-, rygg- och magvärk, svullnad, trötthet eller andra sjukdomar, har kanske haft detta under en längre period. Till slut vänjer man sig vid att ha det så och tror att det ska vara så hela tiden. Man har kanske försökt att få hjälp med detta genom mediciner, men aldrig lyckats att få bukt med det. Symtomen eller sjukdomen har lindrats för tillfället, men bakomliggande orsak glöms i regel bort.

Näringsämnen som finns naturligt i kosten kan hjälpa för nästan alla åkommor/obalanser eftersom mat är grundbränslet för alla kemiska processer som äger rum i kroppen. Nästan all ohälsa kan ha sin grund i brist på eller otillräckligt med näringsämnen i den mat vi äter. Genom Ayurveda och dess kostbehandling har man sett positiva effekter vid behandling av sjukdomar såsom reumatism, atrit, högt blodtryck, trötthet, förstoppning och andra matsmältningsproblem. Även vid läknings- och konvalescenstiden eller skador eller kirurgiska ingrepp hjälper Ayurveda till mig. Hudproblem och många psykiska problem och beteendestörningar, neurologi, osteoporos, PMS, sjukdomar efter förlossning, problem under graviditeten, nedsatt immunförsvar, stress och virus också andra sjukdomar som man få hjälp genom att praktisera Ayurveda.

Om kroppen är i balans, är det därför lättare att hantera och läka t ex vid någon infektion, andra hälsoproblem och skador.

Genom att välja naturlig hälsa, som Ayurveda tar man hänsyn till de bakomliggande orsakerna till de olika symtomen eftersom det är ett helhetstänk där både kropp, själ och sinne berörs och att de är integrerade med varandra. Eftersom varje människa är unik, ges därför råd till dennas personlighet. Börjar man att förstå hur viktigt det är att leva på ett så naturligt sätt som möjligt såsom Ayurveda förspråkar, bidrar man också att man harmonisera inte bara med sig själv utan också med sin omgivning, människorna, djuren och naturen omkring sig.

Ayurveda är ett komplement till den traditionella sjukvården.

Kom ihåg Du är unik och Du är värd att satsa på Dig själv för att må bra i både kropp, själ och sinne.