E-post: info@minayurveda.se

Kundvagnen är tom 

Köpvillkor

Följande villkor reglerar förhållandet mellan dig som kund och Min Ayurveda AB när du handlar på www.minayurveda.se. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag Köplagen.

Generella villkor

För att handla i dena nätbutik måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år krävs det tillstånd från målsman innan du beställer.

Personuppgiftslagen

För att skapa konto hos Min Ayurveda AB behöver du anger ditt namn, din adress och en korrekt e-postadress. Alla uppgifterna hålls konfidentiella och all information om dig (ditt namn, adress, mobiltelefon eller e-postadress) kommer att lämnas ut till någon utanför Min Ayurveda AB eller användas till oönskad reklam. Mer information om Personuppgiftslagen (PUL) hittar på www.datainspektionen.se/lagar/pul.shtml

Produktbeskrivningar

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Min Ayurveda AB kan ej garantera att produktbeskrivningarna i den här nätbutiken är fullständiga och korrekta. Vi ansvarar heller inte för produkternas effektivitet eller funktion. Du kan alltså inte reklamera en vara på grund av att du anser att produktbeskrivningen är felaktig.

Fel/Prisändringar

Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi reserverar oss mot skrivfel och prisförändringar beroende på ändrad moms.

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Payson som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av Payson produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till Payson att du inte samtycker till detta på den adress som Payson anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till Payson, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Payson på det konto som Payson anvisar”.

Betalning

Betalningsvillkor

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 10,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Betalningsmetoder

Du betalar med kreditkort eller får en faktura på epost. Alla betalningar sköts av Fortnox. Min Ayurveda AB sparar ej och behandlar ej betalkortsuppgifter. Terms of the Service for Payson faktura.

Frakt

Frakten är 49 kr per order inom Sverige. Det totala summan inkl frakt syns, innan beställningen bekräftas. Handlar du för över 500 kr är det fraktfritt.

Leverans

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 2-5 arbetsdagar om produkten finns i vårt lager. I största möjliga mån kommer alla varor du beställt att levereras tillsammans. Om en vara mot all förmodan skulle avvika mot den utlovade leveranstiden skickar vi delleverans. Om vi saknar produkten i vårt lager kontaktar vi dig via epost. Leveransen kommer då ske senare, någon vecka extra om distrubutören har det i sitt lager. Om distrubutöre inte har produkten i sitt lager, kan det dröja flera veckor innan leverans kan ske då import från andra länder görs. Meddelande om detta kommer få till din kännedom via epost och du behöver då ta ställning till att få produkten/produkterna levererade eller ej. Min Ayurveda AB reserverar sig mot slutförsäljning av beställda produkter. Vid utebliven leverans kontakta oss.

Leveranssätt

Vi skickar med PostNord eller DHL. Om paketet är litet levereras det direkt i din brevlåda. I annat fall sker leverans till ditt närmsta postkontor eller serviceställe. Leverans sker med vanligt postpaket eller brev/skrymmande brev.

Leverans till annan mottagares adress

Om du vill att leverans skall ske till annan mottagares adress anger du leveransadressen i meddelandefältet “meddelande till butiken”. Gäller ej vid beställning mot faktura, då dessa levereras till din folkbokföringsadress.

Ej uthämtade/utlösta paket

Paket ligger generellt kvar fjorton (14) dagar hos postombud. Vi debiterar 200 kr oavsett köpsumma för att täcka våra hanteringskostnader/frakt för ej uthämtade/utlösta paket. Betalning ska ske inom fjorton (14) dagar räknat från fakturadatum.

Retur vid ångerrätt

Vill du utnyttja ångerrätten och göra en retur måste du meddela oss med ordernummer och vad som kommer att returneras innan paketet returneras. Returnerade varor måste vara oöppnade i dess originalförpackning. Ångerrätten gäller ej om försegling eller plombering på produkten bryts. Returpaketet måste emballeras så returnerade produkter ej skadas vid transport. Retur får ej skickas som postförskott eller för uthämtning på serviceställe. Min Ayurveda ansvarar ej för transportskadat gods och trasiga varor pga dålig emballering. Beställningens följesedel måste returneras. När en retur mottagits får du en kredit hos Min Ayurveda på varukostnaden. Denna kredit kan användas för att beställa nya varor, eller så kan du välja att pengarna betalas ut till ett bankkonto. Mer information om detta skickas till dig per e-post när returen behandlas.

Reklamation och skador

Om paketet är skadat  måste du reklamera till ditt postombud. Vid skadeanmälan kontakta även Min Ayurveda AB, helst med foto på de skadade produkterna som de anlände. Har annan produkt levererats än vad som är beställt, skall det genast göras en reklamation per e-post eller telefon. Ange ordernummer och felet. Vid felaktig leverans skall produkten fraktfritt returneras efter lämnade instruktioner av Min Ayurveda AB. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för beställaren. Retur får inte ske mot postförskott och först efter kontakt med Min Ayurveda AB.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.