Genom att göra ett Ayurvedatest kan du få en viss uppfattningen vilken kroppskonstitution du tillhör, om du är en Vata- och/eller Pitta- och/eller Kaphaperson. Sätt 1 poäng på varje rad vid de olika karaktärerna och under den person som stämmer in på dig. Sätt 1/2 poäng vardera om du tycker två stämmer in på dig. Räkna ner alla poäng du får. Har du övervägande t ex 10 p Vata och 7 p Pitta, är du överhängande en Vata-person, men du behöver även ta hänsyn till din Pitta-person. Då är du  alltså en Vata/Pitta-person. Skriv ut sidan för att underlätta när du fyller i.  
VATA PITTA KAPHA
Benstomme Tunn Medium Kraftig
Vikt Låg, går sällan upp Medelvikt Tung, går upp lätt
Ögon Små, el djupt liggande Medelstora Stora
Hud Blir lätt torr Mjuk, smidig, känslig Len, slät, ev lite fet
Går och rör mig Kvickt och lätt Ganska snabbt Långsamt
Fysisk uthållighet Mindre god God Mycket god
Arbetssätt Mycket snabb Effektiv och noggrann Långsam, metodisk
Mental funktion Fantasifull, alert Skarpt intellekt Eftertänksam
Nya idéer Testar det mesta Granskar kritiskt Väntar gärna
Humör Växlar fort Lättirriterad Sällan orolig, eller irriterad
Sömnvanor Lättväckt, varierar 7-8 tim, välgörande Minst 8 tim, tung
Hunger/matsmältning Oregelbunden. Kan glömma att äta Stark. Måste ha mat. Stabil-måttlig. Långsam
Avföring Oregelbunden, blir lätt hård, torr Minst 1-2 ggr/dag, snarare lös än hård Regelbunden, tung, långsam
Ekonomi Pengar rullar fort bl a på resor och impulsköp Spenderar på kvalitet, gärna på mat/dryck/kläder Sällan impulsköp, sparar ofta till senare
Väder Gillar sol men inte blåst och kyla Gillar inte för sol och hetta Gillar värme men inte fukt och kyla
Summa Vata Summa Pitta Summa Kapha