E-post: info@minayurveda.se

Kundvagnen är tom 

Yoga och meditation

Anledningen är som en ömtålig tråd, men den kan bli stark och kraftfull samt ett ypperligt redskap för att hjälpa oss att hantera situationer som annars kanske skulle te sig omöjliga. Anledningen är bryggan mellan vårt fysiska och psykiska jag samt det element som gör det möjligt för kroppen, själen och sinnet att förenas i en helhet. Anledningen är som en motor som gör att vi lever men vid medveten andning kan den göra oss starkare, mer motståndskraftig, friskare, lugnare och mer harmoniska.

Thich Nhat Hanh

Yoga

Yoga är inte bara kroppsställningar, asanas. Yoga går mycket långt utöver kroppen. Kroppen är bara skalet som vi fick för att uppfylla vårt syfte med livet, dharma. Ett liv utan någon mening är mycket sorgligt. Vad som händer när vi inte finner någon mening med livet kan orsaka utbrändhet, depression, bulimi, anorexi, spel- eller sexmissbruk och även att symtom sätter sig kroppsligt såsom ryggproblem, hjärtinfarkt osv. Genom yoga kan du lära dig att kontrollera ditt sinne och att medvetet styra det, vilket innebär att praktiskt använda tekniker för att bli av med alla onödiga tankar som berövar dig kraft och energi, trasslar till ditt liv och kostar mycket tid i anspråk. Genom Yoga blir sinnet klart. Det finns många fördelar med att Yoga. Yoga kan, t ex vid en stressig arbetsdag och där slaggämnen samlas i kroppen t ex genom att man haft en ohälsosam livsstil, tas bort. Yoga kan också förbättra immunförsvaret och ämnesomsättningen i kroppen. Lungkapaciteten förbättras och de som sjunger kommer även att märka av stor förändring till det bättre. Det finns olika typer av Yoga såsom Power yoga, Skrattyoga, Vinyasa yoga, Kundaliniyoga, Ashtanga yoga (ger ökad muskelkraft), Japayoga (recitera mantror), Rajayoga (yogans högsta nivå), Hatha yoga, Karma yogaSvaroopaⓇyoga (kommer åt spänningar i ryggraden) osv. Yoga kan göras dagligen. Yoga tillsammans med rätt andningsteknik kan skapa balans och sinnesnärvaro i ditt liv.

Meditation

I flera tusentals år har människor med olika bakgrund och religioner sökt sin inre harmoni genom meditation. Inom de stora religionerna buddism, hinduism, islam och kristendom söker man efter andlig insikt och man har förstått vilken positiv effekt den har på både den psykiska och fysiska hälsan. Meditationen är alltså inte religiös anknutet till någon särskild religion. Meditation har många fördelar och i kliniska studier visar det på de positiva effekterna såsom minskning av migrän, sömnlöshet, tarmproblem, premenstruella störningar, panikångest, lägre halter av stresshormoner, ger lägre blodtryck och förbättrar cirkulation. Läkarna börjar inse de terapeutiska vinsterna med meditation och rekommenderar sina patienter meditations- och avslappningsövningar mot stressrelaterade sjukdomar.

 

Även ger meditationen förbättrad koncentration och ökad självkänsla. Meditation kan leda till inre balans, inre styrka och skapar harmoni med dig själv och som avspeglar sig även till andra människor. Vem som helst kan utföra meditation, gammal som ung. Genom att avsätta tid för sig själv varje dag genom t ex meditation, kan man varva ner, pulsen går ner, andningen blir stabilare och lugnare och att man får kontakt med sitt inre. Välbefinnandet ökar ju mer man tillämpar meditation.

 

Det finns olika typer av meditationer, ett av dem är Transcendental meditation, TM. Det är flera kändisar såsom Liv Tyler och David Lynch som använder sig av denna för att få idéer och skapa kreativitet i sina arbeten. David Lynch har skapat en stiftelse, David Lynch Foundation, där han ger en del av sin inkomst för att stödja barn i skolor i USA genom att man använder sig av TM i skolorna. Detta har lett att barnen blivit mer medvetna om sig själv och fått hjälp att stressa ner och våldet har minskat avsevärt i dessa skolor. Det har gjorts många vetenskapliga studier på TM och man har funnit att det leder till att man tänker klarare, att det ökar kreativiteten osv. TM kan alla göra och kan göras hemma. Efter endast användning av den två gånger per dag under ett par dagar, kan man se positiva resultat.